Leczenie ADHD i autyzmu

Stymulacja uszkodzonych tkanek znacznie usprawnia funkcje poznawcze oraz zmniejsza objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Daje znaczącą poprawę stanu dzieci z autyzmem: większa aktywność, lepszy kontakt wzrokowy, usprawnienie interakcji społecznych i lepsze rozumienie nowych pojęć, rozwiązywanie problemów.