Leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Aby dostarczyć tlen do uszkodzonych tkanek, konieczne jest wykorzystanie warunków hiperbarycznych tj. wyższego ciśnienia atmosferycznego. Gdy uszkodzone są tkanki, zaburzeniu ulega również transport krwi, przez co regeneracja nie jest efektywna. Obszary dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym znajdują się pośrodku półkul mózgowych i mogą być zaangażowane jedno- lub obustronnie. Te obszary krytyczne, nazywane „wewnętrznymi torebkami”, które mają słabe zaopatrzenie tlenowe. Wzrastająca zawartość wody, nazywana obrzękiem, obniża transport tlenu. Dotyczy to każdej tkanki, szczególnie w mózgu, gdzie wystarczająca ilość tlenu jest niezbędna do funkcjonowania, a u dzieci – do ich rozwoju. Tlenoterapia przy podwyższonym ciśnieniu pokazała zmniejszenie obrzęku tkanek na przestrzeni lat. Działanie polega na obkurczeniu naczyń krwionośnych i przerwanie tzw. błędnego koła, gdzie niedobór tlenu prowadzi do obrzęku tkanek a ten z kolei do dalszych niedoborów tlenowych.. Dzięki temu, że mózg dziecka ciągle się rozwija, perspektywa poprawy jest o wiele większa niż u pacjentów dorosłych. Hiperbaria tlenowa nie jest cudownym lekiem dla dzieci z MPD, ale jest prostą drogą do zapewnienia możliwie jak najpełniejszego wyzdrowienia. Powinna być używana razem z programem ćwiczeń, ponieważ brak używania mięśni i stawów prowadzi do zmian, które mogą być odwrócone jedynie za pomocą ćwiczeń.