Rehabilitacja neurologiczna

Redukuje uszkodzenia komórek nerwowych i efektywnie stymuluje mózg. To istotne po wypadkach niedokrwienia i udarach mózgu. Komórki uśpione są pobudzane do życia i prawidłowego funkcjonowania. Lekarze stwierdzają, że po terapii hiperbarycznej następuje długoterminowa poprawa stanu pacjenta, zmniejszenie bólu i objawów depresji oraz polepszenie jakości snu.